Ngôn ngữ

XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PH Minus

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PH Minus làm giảm nồng độ PH Hỗ trợ cho xử lý nước hồ bơi

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi JAVEL 10%

Hóa chất xử lý nước hồ bơi JAVEL 10% làm giảm nồng độ PH trong nước - dễ bị bay hơi

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi Acid Hcl

Hóa chất xử lý nước hồ bơi Acid Hcl làm giảm nồng độ PH trong nước

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi CHRLORIN 70%

Hóa chất xử lý nước hồ bơi CHRLORIN 70% diệt khuẩn diệt các vi nám có hại trong nước sử dụng nhiều trong xử lý nước hồ bơi và sinh hoạt

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi TCCA

Hóa chất xử lý nước hồ bơi TCCA có dạng bột, hạt, viên 20g và viên 200g dùng sát khuẩn, diệt khuẩn nước

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PAC Việt Nam

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PAC Việt Nam màu trắng dùng lắng cặn, keo tụ các chất hữu cơ có trong nước, làm nước hồ trong xanh hơn

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PAC Trung Quốc

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PAC Trung Quốc dùng lắng các chất cặn bã hữu cơ trong xử lý nước hồ bơi

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi SODA

Hóa chất xử lý nước SODA được nhập khẩu từ Bulgary có công dụng làm tăng độ PH của nước hồ bơi

Liên hệ

Hóa chất làm bóng nước hồ bơi OMEGA POOL CLEAR

Hóa chất làm bóng nước hồ bơi OMEGA POOL CLEAR Được nhập khẩu THÁI LAN sử dụng làm đẹp, sáng nước hồ bơi

Liên hệ

Hóa chất diệt rêu OMEGA TRINE

Hóa chất diệt rêu OMEGA TRINE diệt rong rêu tảo hiệu quả nhất, sản phẩm được nhập khẩu THÁI LAN

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước OMEGA METAL CLEAR

Hóa chất xử lý nước hồ bơi OMEGA METAL CLEAR khử các ion kim loại nặng có trong nước

Liên hệ

Đối tác