Ngôn ngữ

Hóa Chất

XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PH Minus

Hóa chất xử lý nước hồ bơi PH Minus làm giảm nồng độ PH Hỗ trợ cho xử lý nước hồ bơi

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi JAVEL 10%

Hóa chất xử lý nước hồ bơi JAVEL 10% làm giảm nồng độ PH trong nước - dễ bị bay hơi

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi Acid Hcl

Hóa chất xử lý nước hồ bơi Acid Hcl làm giảm nồng độ PH trong nước

Liên hệ

Hóa chất xử lý nước hồ bơi CHRLORIN 70%

Hóa chất xử lý nước hồ bơi CHRLORIN 70% diệt khuẩn diệt các vi nám có hại trong nước sử dụng nhiều trong xử lý nước hồ bơi và sinh hoạt

Liên hệ

HÓA CHẤT NHÀ BẾP

Hóa chất dùng xử lý các mảng dầu mỡ gỉ OMEGA CLEAR AWAY

Hóa chất dùng để loại bỏ các mảng dầu mỡ bám bên trong ống, ngăn ngừa việc tắc ống trong khu vực bếp.

Liên hệ

Hóa chất rửa chén công nghiệp OMEGA WASH BRIGHT

Hóa chất rửa chén công nghiệp OMEGA WASH BRIGHT dùng loại bỏ những phần khó chụi nhất của chén dĩa

Liên hệ

Hóa chất lau kính OMEGA WINDOW CLEAR

Hóa chất lau kính OMEGA WINDOW CLEAR nhấp khẩu Thái Lan cho kính luôn sáng trong như gương

Liên hệ

Đối tác