Ngôn ngữ

Máy giặt GIRBAU TỐC ĐỘ CAO HS SERIES

Model : HS Series Soft-mount High-speed

Capacity : 9 ÷ 122 kg

Ø Drum : 536 ÷ 1310 mm

P Net weight : 124 ÷ 4305 kg

Height H : 1080 - 2256 mm

Width L : 685 ÷ 1838 mm

Depth P : 700 ÷ 2058 mm

Washing speed : 50 ÷ 17 r.p.m

Sản phẩm liên quan

Đối tác